Suomen koulukirjastoyhdistys ry:n toiminta päättynyt

Suomen koulukirjastoyhdistys ry julkaisi seuraavan tiedotteen 4.6.2019:

Lähes 30 vuotta sitten perustettiin koulukirjastojen kehittämisen tueksi Suomen koulukirjastoyhdistys ry. Yhdistys on näinä vuosina mm. ollut mukana Opetushallituksen kanssa järjestämässä valtakunnallisia koulukirjastopäiviä, antanut lausuntoja opetussuunnitelmaluonnoksiin, tukenut yhteistyökumppaneiden avustuksella monin tavoin koulukirjastojen kehittämistä ja järjestänyt jäseniltoja. Työ on ollut arvokasta ja tarpeellista.

Viime vuosien aikana yhdistyksen jäsenmäärä on kuitenkin koko ajan vähentynyt. Yhdistyksen hallitus on jäänyt yksin järjestelemään jäseniltoja, joihin on osallistunut vain muutamia innokkaita koulukirjasto-opettajia. Yhdistyksen ylläpitämän Facebook-yhteisön jäsenmäärä sen sijaan on kasvanut koko ajan. Sama ilmiö on havaittavissa monissa muissakin yhdistyksissä: ihmiset eivät jaksa tulla jäseniltoihin tai kokouksiin, mutta sosiaalisessa mediassa on aktiivisuutta.

Näissä olosuhteissa olemme tulleet siihen surulliseen tilanteeseen, että puramme yhdistyksemme toiminnan tämän kalenterivuoden aikana. Facebook-sivut jäävät, mutta esimerkiksi nämä jäsensivut sulkeutuvat. Voimme iloita siitä, että yhdistyksemme viimeiset toimintavuodet päättyivät Lukuklaani-hankkeeseen, jossa saimme Suomen kulttuurirahaston ja Kopioston tuella sekä koulukirjastojen kehittämiskilpailun että miljoonilla euroilla kirjoja koulukirjastoihin niin ala- kuin yläkoululaistenkin lukemiseen innostamiseksi.

Suomen koulukirjastoyhdistyksen hallituksen puolesta
Arja Kangasharju
puheenjohtaja

Sivustoa suomenkoulukirjastoyhdistys.fi ei enää päivitetä

Online resursseja oppimiseen

Suomessa on onneksi verrattain hyvä tilanne koulujen suhteen: Suurin osa ala- ja yläkoululaisista on saanut jatkaa lähiopetuksessa koko lukukauden. Toisen asteen opiskelijoilla haasteita on enemmän, ja lisäksi altistumisista johtuvat karanteenit voivat koske minkä ikäisiä lapsia ja nuoria tahansa. Etäopetukseen siirrytään usein yllättäen.

Oheen on kerätty joitakin online resursseja etäoppijoille ja heidän huoltajilleen:

Vinkkejä opiskeluun ja erityisesti etäopiskeluun: nuortennetti.fi

Online laskureita kuten prosenttilaskut ja kaavat: laskuri.org

Opiskele Areenassa Etäkoulu: areena.yle.fi

Huoltajan selviytymisopas kotiopetukseen: lskl.fi (Lastensuojelun keskusliitto)

Lukuklaani – hanke

Lukuklaani oli Suomen Kulttuurirahaston ja tekijänoikeusjärjestö Kopioston hanke, jonka tavoitteena oli tukea lasten lukutaidon kehittymistä ja lukemista harrastuksena. Toteutuksesta vastasi Lastenkirjainstituutti.

Lukuklaani toteutettiin kahteen kertaan, ensin ala- ja yhtenäiskouluihin kohdennettuna, sitten ylä- ja yhtenäiskouluille.

Ensimmäisessä vaiheessa lukuvuonna 2017-2018 Kulttuurirahasto ja Kopiosto lahjoittivat kaksi miljoonaa euroa koulukirjastojen kehittämiseen, kirjojen hankintaan ja lasten lukemisen tukemiseen. Erityinen kohderyhmä olivat 3. ja 4. luokan oppillaat.

Hankkeeseen kuului kilpailu johon osallistui peräti 444 koulua eri puolilta Suomea. Palkintoja jaettiin 281 koululle 600 000 euron edestä. Palkintorahat käytetään koulukirjastojen kehittämiseen sekä erilaisiin lukemista tukeviin tapahtumiin ja tempauksiin.

Alakoulujen lukuklaanin toisessa vaiheessa kouluja kannustetiin tilaamaan lukupiiripaketteja. Pakettiin kuuluu noin 50 kirjaa ja opettajan materiaali jossa ohjeistetaan lukupiirimetodin käyttöön. Lukupiiri on tutkitusti onnistunut toimiva tapa lisätä lukuintoa myös vähemmän lukevien oppilaiden keskuudessa.

Lukuklaani-hankeen toteutusta ja vaikutuksia tutkittiin yhdessä Helsingin yliopiston ja Opetushallituksen kanssa.

Muita yhteistyökumppaneita olivat Suomen Koulukirjastoyhdistys ry, Suomen Luokanopettajat ry, Suomen Rehtorit ry, Suomen Vanhempainliitto ry, Lukukeskus – Läscentrum ry, Äidinkielen Opettajain Liitto ry, Lastenkirjainstituutti ja Suomen Kuntaliitto.

Yläkoulujen lukuklaanihanke ajoittui vuosille 2018-19. Jokaiselle osallistuvalle koululle lahjoitettiin 112 kirjan paketti.

Siirry sivun alkuun